Cele Kaliskiej Fundacji im Kazimierza Paszyna

 

Założeniami Kaliskiej Fundacji im. Kazimierza Paszyna są:

 

- podnoszenie sprawności fizycznej oraz uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży z Kalisza a także całego regionu.

- upowszechnianie koszykówki i lekkiejatletyki wśród szkolnej młodzieży, jak również innych dyscyplin sportowych.

- pomoc dla sportowo uzdolnieonej młodzieży, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się młodych sportowców.

- pomoc finansowa dla młodych sportowców w trudnej sytuacji materialnej.

- wspomaganie szkół w zakresie zakupu sprzętu sportowego.

- organizaowanie imprez sportowych.

Partnerzy

XXXII Mecz